Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu

Stawiaj na profesjonalistów

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą świadczącą usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej. Świadczymy także kompleksową obsługę w zakresie zadań służby BHP, w której w skład wchodzi: wdrażanie sprawnie działającego systemu zarządzania BHP od podstaw, analiza stanu BHP, zawierająca propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji, poprawa warunków środowiska pracy z uwzględnieniem elementów ergonomii.

Informacje
Poszukujemy osoby na stanowisku Inspektor ds. BHP

Praca stacjonarnie w biurze oraz w różnych lokalizacjach obsługiwanych firm.

Nadchodzi długo oczekiwana zmiana przepisów dotycząca COVID-19, wracamy do normalności

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało podpisane. W związku z tym w dniu 01.07.2023 roku odwołany zostaje stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Opinie klientów
Żeglarz sp. z o.o.

Przedstawicieli firmy K&S BHP charakteryzuje wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Wszystkie szkolenia prowadzone są rzetelnie, z dużą ilością przykładów i w sposób angażujący uczestników szkolenia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą K&S BHP i polecamy ich wysoki poziom świadczonych usług oraz pełny profesjonalizm.

HYDRO-REM sp. z o.o.

Firma K&S BHP Zdzisław Kiełkowski, Jacek Szymura Spółka Cywilna jest solidnym i profesjonalnym wykonawcą usług w zakresie BHP. Usługi wykonywane są należycie i odbywają się w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w umowie. W okresie współpracy handlowej nie zanotowano żadnych postępowań reklamacyjnych.

Polecamy firmę K&S BHP jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę usług BHP.