Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu
Oferta
Dostosowana w pełni do Twoich potrzeb

Szkolenia e-learning

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta proponujemy unikatowe szkolenia okresowe z zakresu BHP w formie samokształcenia kierowanego w języku polskim, angielskim, ukraińskim.

Co to jest samokształcenie kierowane tzw. E-learning?

„Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez samokształcenie kierowane rozumie się: „formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców”.

Kto może skorzystać z takiej formy szkolenia okresowego?

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • pracownicy służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby,
 • pracownicy, którzy prowadzą instruktaż stanowiskowy.

Dotyczy to wszystkich rodzajów branż na rynku europejskim.

W okresie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dostępne są szkolenia wstępne bhp i okresowe bhp w języku polskim, angielskim, ukraińskim (zgodnie z zasadami nowych przepisów).

 • szkolenie wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenie wstępne dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,

Pozostałe szkolenia dostępne są cały czas.

 • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • szkolenie okresowe dla służb bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Odwiedź naszą platformę e-learningową i rozpocznij szkolenie!
e-learning

Korzyści wynikające z takiej formy szkolenia:

Korzyści wynikające z takiej formy szkolenia to przede wszystkim: czas przeznaczony na naukę i egzamin, który każdy z uczestników dostosowuje indywidualnie do swoich możliwości i potrzeb, możliwość przerwania szkolenia w dowolnym momencie i powrotu do tematyki od przerwanej części wykładu, praca zdalna np. w domu, koszt porównywalny lub niższy od szkoleń organizowanych stacjonarnie.

Szkolenie można odsłuchać lub wyłączając lektora przeczytać, dodatkowo z prawej strony ekranu ukazują się akty prawne motywujące przedstawiane zagadnienia, które możemy pozyskać ściągając na własny nośnik danych w formacie PDF lub drukując.

Zaświadczenie po ukończeniu szkolenia:

Po rozwiązaniu testu i ukończeniu szkolenia dostarczamy fakturę i stosowne zaświadczenie, pocztą lub dowozimy osobiście, przedtem dzwonimy do Państwa w celu ustalenia formy.

Przebieg procedury zamawiania szkolenia:

 • Kontakt drogą mailową: zdzbhp@interia.pl lub telefoniczną: 32 30 77 072, +48 502 420 268, +48 601 525 645, czy też za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie.
 • Ustalenie ceny na zasadzie negocjacji (decydujący wskaźnik – liczba osób, rodzaj szkolenia).
 • Wpłata za szkolenie na podane konto.
 • Prosta forma objaśnienia instrukcji szkolenia (jak przejść łatwo i przyjemnie szkolenie) i udostępnienie szkolenia na platformie.
 • Po rozwiązaniu testów przesyłamy lub zawozimy do Państwa (forma do uzgodnienia) zaświadczenia potwierdzające odbycie takiego szkolenia BHP oraz fakturę, jeżeli była by to przesyłka, nadana zostanie listem poleconym - priorytet.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z takiej formy szkoleń okresowych.