Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu

O firmie

Poznaj nas!

K&S BHP sp. z o.o.

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą świadczącą usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej. Świadczymy także kompleksową obsługę w zakresie zadań służby BHP, w której w skład wchodzi: wdrażanie sprawnie działającego systemu zarządzania BHP od podstaw, analiza stanu BHP, zawierająca propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji, poprawa warunków środowiska pracy z uwzględnieniem elementów ergonomii.

Sprawdź jak działamy

Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas usługi wykonane były z należytą starannością, rzetelnie, odpowiedzialnie, uczciwie, terminowo, a przede wszystkim w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu firm z różnych branż. Żadna firma, która zawarła z nami umowę nie poniosła kar, wynikających z zaniedbania wykonania obowiązków służby bhp.

Świadczone usługi wykonujemy w ramach podpisania umowy stałej (usług kompleksowych dotyczących nadzoru BHP) pomiędzy firmami (nie stanowi problemu przekroczona liczba 100 zatrudnionych pracowników, mamy rozwiązanie, które jest zgodne z przepisami Kodeksu Pracy) lub jednorazowego zlecenia, a ich kwota uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób, profilu działalności firmy oraz skali trudności poszczególnego zlecenia.

W osiągnięciu celów pomaga nam zorganizowany, wieloosobowy zespół posiadający, niezbędne kwalifikacje Głównego Specjalisty BHP, Inspektora PPOŻ, Inspektora BHP, Ratownika Medycznego, jak również profesjonalnie wyposażona salka szkoleniowa oraz biuro w miejscu naszej lokalizacji.

Dbamy o bezpieczeństwo

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Reprezentujemy firmy podczas kontroli zewnętrznych dotyczących spraw BHP. Sporządzamy, przeprowadzamy i weryfikujemy ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Przeprowadzamy audyt wewnętrzny w obszarach Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Prowadzimy Szkolenia pracowników pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bierzemy udział w projektowaniu stanowisk pracy. Sprawdzamy maszyny i urządzenia pod względem BHP tj. wymagań aktualnych przepisów. Doradzamy w doborze najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Uczestniczymy w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, programów szkoleń a także instrukcji ogólnych dotyczących BHP. Doradzamy w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP. Sporządzamy szczegółowe instrukcje dotyczące BHP na poszczególnych stanowiskach pracy... To tylko część naszej oferty!

Skontaktuj się z nami

Pracodawco! Jeżeli zależy Ci na najwyższym poziomie wykonywanych usług, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów – nie zwlekaj i skontaktuj się z nami! Pamiętaj, im wyższy poziom BHP w miejscu pracy, tym lepszy wizerunek na rynku i jakość pracy całej firmy!