Kompleksowa obsługa i szkolenia BHP dla Twojej firmy
Powrót do normalności – koniec epidemii
Profesjonalne szkolenia BHP w formie e-learningu
Informacje

Nadchodzi długo oczekiwana zmiana przepisów dotycząca COVID-19, wracamy do normalności

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało podpisane. W związku z tym w dniu 01.07.2023 roku odwołany zostaje stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Uwaga! Zmiana zasad przeprowadzania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego SAR COC-2, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii

Uwaga! Zmiana zasad przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych – aktualizacja

"W skrócie":

  1. Szkolenia wstępne, okresowe będą obowiązały na zasadach takich jak z przed stanu epidemii (czyli forma elearningowa ulega zmianom – nie można stosować tej formy na stanowiskach robotniczych).
  2. Czas ważności okresu szkoleń kończy się (dla pracowników, którym minął ostatni termin szkolenia wstępnego, okresowego w czasie epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego) w 60 dniu licząc od 01.07.2023 r (chyba, że zostaną wprowadzone jeszcze jakieś zmiany).

Uwaga! Zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone od 2023 roku są liczne i obejmują między innymi:

  • regulacje dotyczące pracy zdalnej,
  • dłuższy okres na wypowiedzenie umowy o pracę,
  • zmniejszenie składki rentowej i emerytalnej na pewien czas,
  • wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania zwolnień lekarskich,
  • zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • badanie trzeźwości pracowników,
  • dodatkowe urlopy
W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami!
e-learning